15 października 2018

CV

           1. WYKSZTAŁCENIE

– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział filologiczny, Instytut Romanistyki (1979-1983)
– Centre Européen Universitaire de Nancy (1984-1985)

          2. DYPLOMY

–   magisterium, Uniwersytet Śląski w Katowicach (1983)
Praca magisterska z językoznawstwa romańskiego (promotor: prof. Stanisław Karolak)
Tytuł : Détermination des syntagmes nominaux avec une expression prédicative en position de complément de nom.
–   Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes, Centre Européen Universitaire de Nancy (1985)
–   doktorat nauk humanistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1992). Pod kierunkiem prof. Stanisława Karolaka. Recenzenci: prof. Marek Gawełko (Uniwersytet Katolicki w Lublinie) i prof. Lorenzo Renzi (Università di Padova). Tytuł rozprawy doktorskiej: Les problèmes de structure immanente dans le syntagme nominal abstrait complexe en français et en italien.
– doktor habilitowany, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 26 listopada 2004 roku, w wyniku publikacji rozprawy pt. Les adjectifs de relation employés attributivement, 2004, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 297 oraz kolokwium habilitacyjnego; recenzenci wydawniczy : prof. Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i prof. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski) ; recenzenci do kolokwium : prof. Marcela Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. Teresa Giermak-Zielińska (Uniwersytet Warszawski) i prof. Teresa Muryn (Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

            3. ZATRUDNIENIE

–  asystent, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1983-1992)
–  adiunkt, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Neofilologii (od 1992)
–  profesor nadzwyczajny, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Neofilologii (od 2006)
–  lektor języka polskiego, Uniwersytet Wolny w Brukseli (1992: 3 miesiące)
–  adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach (rok akademicki 1993/1994)
–  adiunkt, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Jastrzębiu Zdroju (15 II 1993 – 30 XI 1994 i 19 II 1996 – 30 VI 1996)
–  profesor nadzwyczajny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny (od 2006 do 2011)
–  funkcja : kierownik Pracowni Dydaktyki języków romańskich w Instytucie Neofilologii na AP w Krakowie 2004 -2005.
–  funkcja : kierownik Zespołu Języka Włoskiego (od 2010 Zakład Kultury i Języka Włoskiego) w Instytucie Neofilologii na UP w Krakowie od 2006.

            4. WYSTĄPIENIA NAUKOWE

–   I Kongres Polskich Językoznawców Romańskich (Karpacz, 4-9 maja 1987), zorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski. Wydane. [N°6]
–   Międzynarodowa konferencja językoznawcza pt. « Syntagmes nominaux dans les langues romanes et slaves » (Lublin, 14-15 września 1987), zorganizowana przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydane. [N°7]
–   Konferencja pt. « Recherches confrontatives – domaine lexical : français – langues romanes, français – polonais » (Puszczykowo, 29 maja – 2 czerwca 1989), zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydane. [N°11]
–   Referat pt. Les noms abstraits oraz animacja seminarium na Uniwersytecie Fribourg (Szwajcaria) – listopad 1992.
–   Konferencja pt. « Le français – langue étrangère à l’université – théorie et pratique » (Warszawa, 25-26 listopada 1993), zorganizowana przez Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskeigo. Wydane. [N°14]
–   Międzynarodowa konferencja języków romańskich i słowiańskich pt. « L’adjectif: une catégorie hétérogène » (Albi, 19-22 września 1994), zorganizowana przez Uniwersytet Paris 13. Wydane. [N°19]
–   Konferencja pt. « Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave » (Florencja, 26-28 października 1995), zorganizowana przez Uniwersytet we Florencji, Dipartimento di Linguistica. Wydane. [N°17].
–   Międzynarodowa konferencja pt. « Prédication, assertion, information », (Uppsala, 6-9 czerwca 1996), zorganizowana przez Uniwersytet w Uppsali. Wydane. [N°20]
–   Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Instytutu Neofilologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (Kraków, 27-29 listopada 1997). Wydane. [N°22]
–   LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (Kielce, 5-6 czerwca 1998), zorganizowany przez PTJ. Wydane. [N°21]
–   XXII Międzynarodowy Kongres Językoznawstwa i Filologii romańskiej (Bruksela, 23-29 lipca 1998). Wydane. [N°23]
–   Międzynarodowa konferencja pt. « L’article: théories, contrastes et applications didactiques » (Genewa, 27 – 29 kwietnia 1999). Wydane. [N° 28].
–   Konferencja pt. « Français – langue étrangère à l’université – nouveaux objectifs, nouveaux besoins » (Warszawa 18-19 listopada 1999). Wydane. [N°24].
–   Referat przedstawiający książkę S. Karolaka i M. Nowakowskiej pt. Jak stosować rodzajnik francuski, zebranie Katedry Glottodydaktyki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 17 marca 2000. [Nie publikowany].
–   Odczyt dla studentów I i II roku oraz dla nauczycieli języka francuskiego w liceach przedstawiający książkę S. Karolaka i M. Nowakowskiej pt. Jak stosować rodzajnik francuski, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Jastrzębiu Zdroju, 13 kwietnia 2000. [Nie publikowany].
–   Przeprowadzenie warsztatów z nauczycielami języka francuskiego w liceum na temat wykorzystania w nauczaniu języka książki S. Karolaka i M. Nowakowskiej Jak stosować rodzajnik francuski, Instytut Francuski w Krakowie, 13 maja 2000. [Nie publikowane].
–   Międzynarodowa konferencja pt. « Le changement linguistique. Evolution, variation, hétéro-généité » (Neuchâtel, 2 – 4 października 2000), referat pt. « L’emploi des adjectifs de relation – signe d’une anomalie? ». Wydany. [N° 25].
–   Międzynarodowa konferencja pt. «Le fait autonymique dans les langues et dans le discours» (Paris, 5 – 7 października 2000), referat pt. «L’adjectif de relation employé autonymiquement». Wydany. [N° 26].
–   Przeprowadzenie warsztatów z nauczycielami języka francuskiego w liceum na temat nauczania rodzajnika (na podstawie książki S. Karolaka i M. Nowakowskiej Jak stosować rodzajnik francuski oraz ćwiczeń przygotowanych do drugiego tomu), Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Gliwicach, 8 grudnia 2000. [Nie publikowane].
–   Międzynarodowa konferencja pt. „L’adjectif français et à travers les langues” zorganizowana przez Uniwersytet w Caen 28-30 czerwca 2001, referat pt. « L’adjectif de relation est-il modalisable? ». Wydany. [N°30]
–   XXIII Międzynarodowy kongres językoznawstwa i filologii romańskiej, Uniwersytet w Salamance, 24-30 września 2001, referat pt. « L’adjectif de relation dans le contexte contrastif ». Wydany. [N°27]
–   Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli języka francuskiego regionu Małopolska w ramach programu COFRAN-Concorde; temat „Użycie rodzajnika francuskiego – trudności w nauczaniu” (na podstawie książki S. Karolaka i M. Nowakowskiej Jak stosować rodzajnik francuski oraz ćwiczeń przygotowanych do drugiego tomu), Kraków, 11 stycznia 2003. [Nie publikowane].
–   Międzynarodowa konferencja pt. „Obraz świata w językach romańskich”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach z okazji 30-lecia Instytutu Romanistyki, Katowice 25-27 września 2003, referat pt. « Les adjectifs ethniques sont-ils des adjectifs de relation ? » Wydany [N°33]
–   Międzynarodowa konferencja « La partition en langue et en discours » zorganizowana przez Uniwersytet Marc Bloch w Strasburgu, 6-8 listopada 2003, referat pt. « Les adjectifs dits ethniques dans les énoncés à valeur d’appartenance ? » Wydany [N°31]
–   Krajowy Kongres Językoznawców Romanistów pt. « Visages, virages et mirages de la linguistique romane en Pologne », Warszawa 17-19 czerwca 2004. Wydany. [N°29]
–   Seminarium pt. « Français langue internationale – recherche et formation » zorganizowane przez Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 10-11 grudnia 2004. Wydany. [N°32]
–   Międzynarodowa konferencja pt. « Français langue internationale – recherche et formation. L’Europe des langues et des cultures » zorganizowana przez Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 23-25 czerwca 2005, referat pt. « Temps passés en contraste franco-polonais » Wydany [N°34]
–  Symposium AFLS „Le français sous tous les aspects”, Boulogne-sur-Mer (Université du Littoral – Côte d’Opale), 3-5 września 2007, wygłoszenie referatu pt. La résultativité en français et en polonais (wraz z Denisem Apothéloz). Wydany. [N°38]
–  Międzynarodowa konferencja o przymiotnikach w Lille (Francja), 13-15 września 2007, zorganizowana przez Uniwersytet Lille 3, wygłoszenie referatu pt. Adjectifs de relation dans les énoncés copulatifs [Nie publikowany]
–  LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Katowicach, 21-22 września 2007, wygłoszenie referatu pt. Przysłówek „toujours” i jego ekwiwalenty w języku polskim. Wydany. [N°35]
–  Międzynarodowa konferencja na temat Temps et espace, Uniwersytet Masaryka, Brno, 28-29 marca 2008, wygłoszenie referatu pt. Kategoria rezultatywności w języku francuskim – referat został przygotowany i wygłoszony razem z Denisem Apothéloz. Wydany [N°40]
–  Międzynarodowa konferencja na temat Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, zorganizowana przez Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 18-20 czerwca 2009 r., wygłoszenie referatu pt. Combien y a-t-il de passés composés en français ? De Benveniste à Vet. Wydany. [N°39]
–  Międzynarodowa konferencja na temat Langue française en contextes, zorganizowana przez Association for French Language Studies i Uniwersytet w Neuchâtel; Uniwersytet w Neuchâtel (Szwajcaria) w dn. 3-5 września 2009 r., wygłoszenie referatu pt. Quelques remarques sur l’emploi du passé composé en français [Nie publikowany]
–  5th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Maastricht – 19-22 May 2010, Łódź, 16-19 September 2010 [nie publikowany]
–  Spotkanie Językoznawców Romanistów Polskich 26-27 listopada 2010, Kraków, Uniwersytet Jagielloński. [45]
–  Międzynarodowa Konferencja pt. Neofilologie XXI wieku, zorganizowana przez Państwową Wyższą Zawodową w Tarnowie dn. 25-26 marca 2011, Tarnów. [44]
–  X Międzynarodowa Konferencja (« Chronos 10 ») pt. Temps, aspect, modalité et évidentialité, 18-20 kwietnia 2011, Aston University, Birmingham (UK). [46]
–  Międzynarodowa Konferencja pt. « L’espressione del futuro nelle lingue naturali », 22-24 czerwca 2011, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. [47]

             5. PRACA DYDAKTYCZNA

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (1983-1992): lektorat języka włoskiego, ćwiczenia z praktycznej nauki języka francuskiego, gramatyka praktyczna języka francuskiego, ćwiczenia z fonetyki i fonologii francuskiej, ćwiczenia ze składni i semantyki francuskiej.
– Wolny Uniwersytet w Brukseli (1992: 3 miesiące): lektorat języka polskiego.
– Uniwersytet Śląski w Katowicach (1993-1994): wykład i ćwiczenia z semantyki i składni francuskiej, ćwiczenia z językoznawstwa ogólnego i romańskiego.
– Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego w Jastrzębiu Zdroju (1993-1994, 1996): ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka francuskiego, z językoznawstwa ogólnego i stosowanego.
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) (od 1992) :
– ćwiczenia z językoznawstwa ogólnego i romańskiego (I i II rok – 2 semestry)
– wykład monograficzny na temat pojęcia kategorii w językoznawstwie (IV rok – 2 semestry)
– ćwiczenia z metodologii badań językoznawczych (IV rok – 2 semestry)
– seminarium magisterskie z językoznawstwa romańskiego (1992-1994: IV i V rok – 4 semestry)
– seminarium magisterskie na temat determinacji w ujęciu tekstualnym (1995-1997: IV i V rok – 4 semestry)
– lektorat z języka włoskiego (1999-2000: I rok – 2 semestry, 2000-2001 – 1 semestr)
– wykład monograficzny („determinacja” 2002-2003, studia zaoczne; „znaczenie i referencja” 2004-2005 studia zaoczne)
– ćwiczenia z gramatyki kontrastywnej (2002-2003, studia dzienne III rok, studia podyplomowe dla nauczycieli języka francuskiego)
– wykład ze wstępu do językoznawstwa (do chwili obecnej)
– metodologia badań językoznawczych
– seminarium magisterskie z tematyki kontrastywnej
– seminarium magisterskie na temat aspektu, czasów i adwerbiów czasowo-aspektowych (2007/8-2008/9; 2009/10)
– gramatyka włoska – morfologia i składnia (od 2007)
– gramatyka opisowa języka francuskiego
– elementy semantyki (IV rok romanistyki)
– słowotwórstwo (IV rok romanistyki)
– seminarium na studiach doktoranckich (od 2010)
–  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny (od 2006)
– seminarium licencjackie: czas i aspekt w języku francuskim i polskim (2007-8); analiza kontrastywna francusko-polska (2008-9); użycie czasów w języku francuskim i polskim (2009-10)
– gramatyka włoska – morfologia i składnia (od 2007)
– gramatyka kontrastywna francusko-polska (od 2006)
– gramatyka kontrastywna francusko-włoska (od 2008)
– wykład ze wstępu do językoznawstwa
– Erasmus : wykłady z językoznawstwa romańskiego i teoretycznego w ramach szkoły doktorskiej na Uniwersytecie w Paryżu (Paris 3), 11-22.04.2005 oraz w Uniwersytecie we Florencji, 17-23.10. 2009 r.

             6. OPIEKUŃSTWO NAUKOWE
– recenzent pracy doktorskiej Gaëlle Delepaut zatytułowanej « Contribution de la linguistique cognitive à l’identification du confort. Analyse des discours des passagers sur le confort en train », napisanej pod kierunkiem prof. Danièle Dubois (egzaminator podczas obrony – 7 grudnia 2007 na Uniwersytecie Paris 3).

             7. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Prezes i założyciel krakowskiej sekcji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE (od 2001 do 2006), która jest częścią organizacji Fédération Internationale des Professeurs de Français.
Jestem członkiem następujących organizacji:
– Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 1992)
– Société de Linguistique Romane (od 1998 do 2005)
– Association for French Language Studies (od 2007)
– Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich “Plejada” (od 2007)

            8. STYPENDIA NAUKOWO-BADAWCZE I GRANTY

– 1990 (3 miesiące) – stypendium rządu francuskiego (badania własne na Uniwersytecie w Paryżu „Paris XIII”)
– 1991 (6 miesięcy) – stypendium przyznane przez organizację l’AUPELF – UREF (badania własne na Uniwersytecie w Paryżu „Paris XIII”)
– 1994-1995 – stypendium rządu włoskiego (badania własne na Uniwersytecie we Florencji)
– 1995 (3 miesiące) – stypendium Uniwersytetu w Udine (badania własne na Uniwersytecie w Udine)
– 1996 (1 miesiąc) – stypendium Uniwersytetu w Udine (badania własne na Uniwersytecie w Udine)
– 1998 (3 miesiące) – stypendium przyznane przez Region Rhône-Alpes (badania własne na Uniwersytecie Stendhal w Grenoble)
– 2001 (1 miesiąc) – stypendium rządu francuskiego (badania własne na Uniwersytecie Nancy 2)
– 2001-2003 (3 lata) – indywidualny grant KBN n° 086/H01/2001/20, pt. „Przymiotniki relacyjne w pozycji orzecznika w języku francuskim”.
– 2006 (1 miesiąc) – stypendium Università per Stranieri di Perugia – kurs języka włoskiego (poziom: 5-ty stopień)
– 2011 (24 miesiące) – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3793/B/H03/2011/40 – projekt badawczy własny pt. „Zależność między aspektem leksykalnym a gramatycznym w języku francuskim i polskim”.

            9. GRUPY NAUKOWO-BADAWCZE
– Aktywny udział w pracach grupy badawczej w ramach Umowy o współpracy badawczej między Akademią Pedagogiczną w Krakowie a Uniwersytetem Florenckim – pt. : « Nazwy abstrakcyjne w językach romańskich i słowiańskich » (1994-1996)
– Aktywny udział w pracach grupy badawczej w ramach Umowy o współpracy badawczej między Akademią Pedagogiczną w Krakowie a Uniwersytetem w Genewie – pt. : « Determinacja w języku francuskim » (1999-2001)
– od 2007 – kierowanie pracą grupy badawczej na temat : „Wyrażanie związków czasowych w języku polskim i francuskim – leksyka oraz kategoria aspektu i czasu” (umowa o współpracy naukowej między Nancy 2/ATILF–CNRS i Akademią Pedagogiczną w Krakowie – 2006 r.) Do 2010r odbyło się 8 spotkań badawczych (2 w Nancy).